Bin Tata Rosita, Tatang, Syahidin Syahidin, and Ahmad Rizal. “Prinsip Dasar Falsafah Akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia”. Jurnal Kajian Peradaban Islam 2, no. 1 (March 28, 2019): 10-17. Accessed December 7, 2019. http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/13.