[1]
T. Bin Tata Rosita, S. Syahidin, and A. Rizal, “Prinsip Dasar Falsafah Akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan Implikasinya dalam Pendidikan di Indonesia”, Jurnal Kajian Peradaban Islam, vol. 2, no. 1, pp. 10-17, Mar. 2019.