Bin Tata Rosita, Tatang, Syahidin Syahidin, and Ahmad Rizal. 2019. “Prinsip Dasar Falsafah Akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Di Indonesia”. Jurnal Kajian Peradaban Islam 2 (1), 10-17. http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/13.