BIN TATA ROSITA, T.; SYAHIDIN, S.; RIZAL, A. Prinsip Dasar Falsafah Akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan Implikasinya dalam Pendidikan di Indonesia. Jurnal Kajian Peradaban Islam, v. 2, n. 1, p. 10-17, 28 mar. 2019.